LOGISTIKA_skladové hospodářství

Kurz na míru

Základní info

Logistika je oblast, na které primárně záleží, zda dané produkty budou ve správním čase, na správném místě, v požadovaném množství a kvalitě. Zda tedy kalkulovaný zisk bude mít vytvořen správný základ pro jeho naplnění. Ač se to může mnohým zdát ne zcela skutečné, ale logistika ve skutečnosti rozhoduje a efektivitě a řízení zakázek.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti logistiky se zaměřením na skladové hospodářství. Konkrétně vedoucím pracovníkům (mistrům) logistiky, skladů, nákupu a výroby.

Seminář lze absolvovat buď samostatně, nebo jako součást modulového vzdělávání „Manažer Logistiky“. Pro úspěšné získání certifikátu je nutné získat minimálně 52 kreditů z 64 možných.

Seminář nabízí účastníkům možnost pochopení principů a zásad správné výrobní praxe v rámci řízení logistiky, včetně navazujících činností, které jsou neoddělitelnou součástí logistiky a na něž se ve firmách zapomíná, nebo jsou řízena zcela odděleně bez provázanosti s útvary, které logistiku zajišťují.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Sklad v dodavatelském řetězci
 Prostorové a technologické řešení skladu (layouty skladů)
 Plánování v rámci skladového hospodářství
 Logistické jednotky
 Organizace a řízení
 Struktura zásob a reakce na při náhlém výkyvu zakázek
 Plánování přeprav a využívání outsourcingu
 Postup realizace
 Případové studie + praktické cvičení
 Zakázkové vyskladnění
 JIT
 Zákaznický servis – komunikace a přenos informací

ČAS SEMINÁŘE: 2 denní seminář 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Ludvík Filip
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Absolvováním semináře získáváte 16 kreditů k možnosti získání certifikátu „Manažer Logistiky“

LOGISTIKA_skladové hospodářství

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.