LIFEMANAGEMENT - manažer jako poslání, role a člověk - 2 denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery, kteří chtějí pracovat na rozvoji a integraci své osobnosti.
Seminář je prohloubením a nadstavbou klasických kurzů time managementu.

Cíl:
Naučit účastníky lépe poznat svou osobnost a to, kam v životě směřují. Porozumět své individuální psychické skladbě, která má své přednosti a nedostatky. Naučit se nalézt a využít své skryté zdroje a současně transformovat své zátěžové mechanismy.

Obsah:
* Kdo jsem a kým chci být – každý z nás si od dětství vytváří svůj vlastní obraz o sobě, který se snaží celoživotně buď udržet v pracně vybudovaném tvaru nebo se ho snaží podle potřeb aktuálně přetvářet – oba způsoby mají své přednosti a nedostatky, které vyplývají z toho, jak dokážeme reálně vidět a ohodnotit své silné a slabé stránky osobnosti a následně, jak je dokážeme v reálném životě používat
* Jak chci, aby mě druzí viděli, a jak mě opravdu vidí – naše vidění sebe je do jisté míry zkreslováno díky nedostatku odstupu od sebe a současně i díky tomu, že nenasloucháme druhým, co o nás vypovídají – na druhé straně, naše potřeba být „někým“ je v rozporu s tím, že jsme „někým“ a nějak působíme, a že si díky těmto skutečnostem dostatečně dobře neuvědomujeme vzniklý rozpor mezi přáním a skutečností
* Kde se právě nacházím a po čem toužím – v jaké životní situaci se v současnosti nacházíme – víme, jak a proč je to právě takto – jsme s tímto stavem spokojeni – v jakém souladu, či rozporu se nachází náš osobní a profesní život – chceme to tak nebo bychom rádi změnu
* Vím, jaké části psychiky řídí můj život – často prožíváme dramata rozporů voleb našich priorit, za které jsou odpovědné naše často velmi nevědomé části psychiky, kterým se běžně říká podosobnosti – abychom se stále nepotáceli v rozporuplných volbách, potřebujeme najít způsob, jak přivést jednotlivé podosobnosti ke spolupráci a využít všech jejich rozdílných potenciálů a to tak, aby se nevědomé volby staly vědomými
* Jakým směrem chci směřovat svůj další život – které priority souvisejí s mými osobními hodnotami a talentem – kam chci zaměřit svou energii – jak můžu své představy účinně realizovat

Metody výuky:
Interaktivní forma s důrazem na vlastní zkušenost a zapojení účastníků do výcvikového procesu. Součástí výcviku jsou individuální i týmové práce, videotrénink, testy, hry a modelové situace.

LIFEMANAGEMENT - manažer jako poslání, role a člověk - 2 denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.