Lektorské zručnosti, dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Lektorské zručnosti

 

Typ aktivity: Tréning

Dĺžka trvania: 2 dni

Kód: MJBT012

 

Obsah aktivity:

 • Osobnosť lektora

 • Vzdelávanie - špecifiká a úskalia

 • Skupina - analýza, jej charakteristiky a vhodnosť podnetov pre ňu

 • Metódy vzdelávania dospelých

 • Analýza typov vzdelávaných - ako na ne vhodne zareagovať

 • Lektor ako prezentátor

  • verbálna a neverbálna stránka prezentácie

  • ako prezentovať prirodzene, účinne a presvedčivo

  • vhodný štýl prezentácií s ohľadom na svoje publikum

  • dynamika skupiny

  • technická stránka prezentácií

 • Lektor ako facilitátor a kouč

  • kritika a spätná väzba

  • posilňovanie silných stránok vzdelávaného

 • Lektor ako kreatívec

  • inovatívne spôsoby

  • zážitkové a hravé „učenie"

  • ako zaujať a zapôsobiť

 • Ako zvládať svoj stres a typické problémové situácie

 

Cieľ aktivity:

 • Vedieť stanoviť ciele lektorovania s ohľadom na charakteristiku skupiny

 • Poznať rôznorodé metódy a metodiky používané vo vzdelávaní dospelých

 • Vedieť systematicky a zaujímavo zostaviť svoj tréning

 • Využívať interaktívne spôsoby práce so skupinou

 • Prezentovať jasnejšie a efektívnejšie, pracovanie so skupinovou dynamikou

 • Vhodne používať svoj verbálny i neverbálny prejav na posilnenie cieľa

 

Viac na www.mjbcommunication.com

Lektorské zručnosti, dovednosti

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.