LEAN - ŠTÍHLÉ MYŠLENÍ - ŠTÍHLÁ VÝROBA - ŠTÍHLÁ ADMINISTRATIVA

Základní info

ŠTÍHLÉ MYŠLENÍ - ŠTÍHLÁ ADMINISTRATIVA


CÍLOVÁ SKUPINA

Liniový management, THP

Mnohé firmy se upínají jen na snižování nákladů a nesprávně to nazývají „zeštíhlováním“. Šetřením ale ještě nikdo nezbohatl. Lean management se často orientuje jen na výrobu. Na našem semináři soustředíme pozornost na administrativu a nevýrobní oddělení. Bylo by totiž chybou považovat za štíhlý podnik firmu, kde se používají Lean nástroje ale kultura a myšlení lidí se nezměnilo. Změna v myšlení se totiž netýká pouze části zaměstnanců.

 

CÍL 

-        zaměřit pozornost do oblasti administrativních a nevýrobních podnikových činností, které jsou výrazným zdrojem plýtvání a nízké flexibility

-        naučit se analyzovat, měřit, organizovat a zlepšovat administrativní a nevýrobní procesy.

-        vidět propojit administrativní a nevýrobní procesy s výrobními procesy tak, aby bylo možné docílit plynulý, hospodárný a efektivní tok produkce.

 

OBSAH 

 • Teoretický úvod do problematiky, Co je Lean Management (štíhlý management), štíhlé myšlení a Štíhlé procesy, Základní filozofie, Pohled na proces očima zákazníka
 • Štíhlá firemní kultura, Organizační a strukturní rámec pro zavádění Lean Managementu v administrativních procesech vztah k administrativním a obchodním činnostem, úspora nákladů, další užitek pro organizace.
 • Změna jako konstanta dnešní doby – filozofie změny a základní náhledy na změnu. Druhy změn a faktory, které je způsobují. Proč se firmy mění.
 • Štíhlá administrativa, Vizuální pracoviště a eliminace plýtvání, Procesní optimalizace, Produktová optimalizace, Implementace a realizace,
 • Plýtvání v administrativě, 8 druhů plýtvání, Přidaná hodnota, Aktivity, které nepřidávají hodnotu, Definice plýtvání, Měření plýtvání
 • Analýza činností v administrativě Systémy řízení práce. Organizační analýza, zakázková analýza, analýza hodnotového toku, analýza struktury činností, analýza struktury informací.
 • Časový management. Hledání nástrojů pro podporu administrativních pracovníků

 _________________________________________________________________

 
ŠTÍHLÉ MYŠLENÍ - ŠTÍHLÁ VÝROBA

 

CÍLOVÁ SKUPINA
Liniový management, THP

Otec štíhlé výroby ve výrobním systému Toyoty (TPS) Taiichi Ohno definoval tento koncept následovně: „Jediné, co děláme, je, že sledujeme čas od okamžiku, kdy nám zákazník zadal objednávku, k bodu, ve kterém inkasujeme peníze. A tento čas zkracujeme tím, že odstraňujeme v procesech plýtvání.“ Štíhlost tedy znamená rychlejší reakci na požadavky zákazníka, a tím i rychlejší vydělávání peněz. Pokud někdo tvrdí, že tento cíl pro něho není důležitý, pak se principy štíhlosti do jeho podniku skutečně nehodí. Otázkou je, zda se takovýto podnik „hodí“ na současný trh, kde se firmy prosazují především flexibilitou a rychlostí.

Jen deset procent úspěchu Toyoty je v metodách (5S, SMED, TPM, kanban, jidoka, poka-yoke, VSM) a devadesát procent ve způsobu myšlení a práce se znalostmi.

 

CÍL 

-        představit Lean nejen jako ekonomicko - procesní systém, ale i jako způsob myšlení zaměřený na to, jak přidávat hodnotu

-        představit moderní nástroje výrobních systémů

-        prezentovat LEAN jako směr zefektivňování s cílem zvýšení konkurenceschopnosti

-        inspirovat účastníky k aktivnímu budování štíhlých procesů

-        srdcem Leanu jsou flexibilní, motivovaní lidé, nepřetržitě řešící problémy

 

OBSAH 

 • Teoretický úvod do problematiky, Co je štíhlé myšlení a Štíhlé procesy, Základní filozofie, Pohled na proces očima zákazníka.
 • Změna jako konstanta dnešní doby – filozofie změny a základní náhledy na změnu. Druhy změn a faktory, které je způsobují. Proč se firmy mění.
 • Štíhlá firemní kultura, sdílení hodnot, Organizační a strukturní rámec pro zavádění Lean Management, vztah výroby k administrativním a obchodním činnostem, úspora nákladů, další užitek pro organizace.
 • Základní pilíře a hlavní zásady štíhlé výroby, JIT, Kaizen, 5S =6S, Poka Yoke, 7 +1 druhů plýtvání, štíhlé pracoviště, buňkový systém,
 • Přidaná /nepřidaná hodnota, hodnotový tok , tok jednoho kusu, tlak/tah, dokonalost a kvalita, prvky štíhlé výroby, vizuální management
 • Eliminace plýtvání, 8 druhů plýtvání, Přidaná hodnota, Aktivity, které nepřidávají hodnotu, Definice plýtvání, Měření plýtvání
 •  

 

Informace - pořadatel: 


AHA PR Agency, s.r.o.
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 
tel. 241 442 070
aha@agentura-aha.cz
www.agentura-aha.cz

LEAN - ŠTÍHLÉ MYŠLENÍ - ŠTÍHLÁ VÝROBA - ŠTÍHLÁ ADMINISTRATIVA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.