Lean Six Sigma

Základní info

Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které
chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo-
vání odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.
Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávislou
certifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem -
normou SA 8000.

Komu je školení určeno

• vrcholovému, vyššímu a střednímu managementu

Obsah školení

• co je Lean Six Sigma a jak ji použít k dosažení strategických
  a manažerských cílů
• jak zlepšovat stávající procesy (DMAIC) a jak navrhovat nové procesy
  a produkty (DFSS)
• jak vybírat projekty s největším potenciálem, jak eliminovat rizika
  a vymezit rozsah projektu
• jak vytvořit fungující infrastrukturu pro úspěšné využití Lean Six Sigma
• procvičení základních Lean Six Sigma metod a nástrojů
• ukázky reálných projektů a využití pokročilých metod a nástrojů

Tréninkem se prolínají dvě unikátní simulační hry, na kterých si nenásilnou
formou osvojíte jak kombinovat zdravý rozum a zkušenosti s pokročilými
metodami zlepšování:
– Sigma Station je zaměřena na eliminaci vad, zvýšení rychlosti
  administrativních procesů a služeb a samozřejmě na zisk
– Statapults jsou výrobní podniky, kde je třeba zvládnout celý proces
  dodavateli počínaje a náročnými zákazníky konče

Co Vám školení přinese

Seminář Vám ukáže cestu jak vyřešit klíčové problémy a výzvy podniku
v oblasti kvality, produktivity a vývoje nových produktů. Je navržen tak, aby
společnost dokázala využít synergie přístupu Lean a Six Sigma.
Účastníci tréninku budou příjemně překvapeni přístupem našich zkušených
Master Black Beltů, kteří vedou účastníky k otevřené diskusi o všech příno-
sech a rizicích využití Lean Six Sigma tak, aby se našel způsob implementa-
ce, kterému budou manažeři vnitřně věřit a ztotožní se s ním.

Lean Six Sigma

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.