Leadership – vedení lidí z pozice mistra

Kurz na míru

Základní info

Popis programu:

Tento program je určen pro mistry ve výrobě. Je zacílený na osvojení si základních manažerských technik při vedení lidí.

Na tomto školení se seznámíte s technikami efektivního předávání informací, řešení konfliktů, udělování konstruktivní pochvaly a kritiky + mnoho dalších informací a dovedností pro vedení týmu zaměstnanců.

                        

Užitek pro vás (účastníky programu):

Po skončení programu budete mít dostatek informací o tom:

>     Jaké manažerské znalosti a dovednosti,  jsou nezbytné pro úspěšný výkon pozice.

>     Jak z pozice mistra efektivně komunikovat se zaměstnanci.

Současně získáte dovednost:

>     Řešit obtížné situace

>     Efektivně předávat informace (i nepopulární) tak, aby je lidé přijali.

>     Řešit konflikty, př. jim předcházet.

Do praxe si odnesete:

>     Zpracovaný scénář situací, které budete řešit se svými spolupracovníky.

>     Dostatek inspirace, tipů a podnětů od trenérů pro využití v praxi.

Leadership – vedení lidí z pozice mistra

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.