LEADERSHIP V PROCESU ZMĚNY

Kurz na míru

Základní info

Outdoor trénink, týmový koučink
2,5 dne

Cílem programu je, aby každý z účastníků poznal a pochopil klíčové faktory podmiňující úspěšný průběh změnového procesu, dokázal zaujmout správné místo v realizačním týmu a mohl být leadrem nejen sám sobě, ale i ostatním. Výstupem programu jsou individuální a týmové akční plány pro nejbližší budoucnost.

Obsah:
Kombinace outdoor situačních aktivit, tréninkových bloků a týmového koučinku umožní rozpoznat průběh - význam hodnotově založené práce týmů podpořené společnou vizí. V programu pracujeme s tématy týmové dynamiky, formálních a neformálních leadrů, opinion leadrů a týmových rolí v procesu změny.
Tvorba výstupů - individuálních a týmových akčních plánů - vychází ze zkušeností získaných během programu, aplikací doplňujících teoretických informací a jejich porovnáním s výsledky výzkumu faktorů, ovlivňujících průběh změn.

Follow-up
Na tento program je možní navázat jednodenními bloky týmového koučinku zaměřenými na podporu realizace změn.

LEADERSHIP V PROCESU ZMĚNY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.