LEADERSHIP - ROZVOJ MANAŽERSKÉ VÝKONNOSTI

Základní info

Zajímají vás pojmy:

zvýšení výkonnosti jednotlivců a týmu, týmová práce, leadership, manažerské řízení a manažerský rozvoj, vztahy v týmu, synergie a spolupráce, firemní kultura?

Synergogika, týmová spolupráce, změny, reflexe, sebereflexe, výkonnost, efektivita, styl chování, projekt, kvalita, zkušenosti, zpětná vazba, leadership, osobní rozvoj, dovednosti, výkonnost.


ÚVOD

Synergogicky  koncipovaný cyklus workshopů „Rozvoj manažerské výkonnosti®" poskytuje prostor k objevení vlastního stylu vůdcovství.
Program je složený ze 3 tematických modulů a nepodobá se tradičním školením ani tréninkům, ale dává prostor pro SKUTEČNOU ZMĚNU - postojů, vztahů, chování.
Většinu času tráví účastníci v týmech samostatným plněním zadaných aktivit, což jim poskytuje příležitost rozvíjet efektivitu spolupráce a získat nezaujatou otevřenou zpětnou vazbu na své chování v týmu a v týmové spolupráci. 100% času workshopu praxe.

Dokážete dát  a přijmout zpětnou vazbu, která inspiruje a podporuje v dosahování odvážných cílů? Zpětná vazba rozvíjí sebeuvědomění. Uvědomění je první krok ke změně, když si něco uvědomím, mohu se rozhodnout, jak s tím naložím.  Zpětná vazba pomáhá pochopit naše silné stránky, v čem jsme dobří a tím buduje sebedůvěru. Také pomáhá odstranit nedostatky nebo, kterými si škodíme nebo nás upozornit na  naše skryté talenty. To mohou být navyklá jednání či vzorce přemýšlení nebo to, co popíráme či nechceme slyšet. Ať tak či tak, dobrá zpětná vazba povzbuzuje k dalšímu rozvoji.

Chci se dozvědět více o metodě SYNERGOGIKA  ►►

Proč synergogický workshop?

 

 • školení - tam získáte znalosti
 • trénink - tam získáte dovednosti
 • synergogický workshop - nastartujete změny postojů, chování a myšlení, zlepšení týmové spolupráce, schopnost sebereflexe, zvýšení výkonnosti

 

CÍLOVÁ SKUPINA

typičtí účastníci jsou členové vedení firem a týmy jejich spolupracovníků.
Zvlášť účinné pro firemní změny. Program není limitován oborem. Předchozí zkušenost účastníka s vedením týmu nebo řízením projektu je výhodou.

Přínosy pro účastníky

 1. uvědomí si své silné a slabé stránky v týmové spolupráci a komunikaci
 2. naučí se dosahovat změn, které okamžitě zvýší výkonnost jednotlivce
 3. porozumí vlivu různých komunikačních a manažerských stylů na pracovní prostředí
 4. rozvíjí schopnost reflexe a sebereflexe
 5. najdou konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu užitečnější
 6. osvojí si principy zvyšování výkonnosti týmů
 7. zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu
 8. ​pojmenují změny, které chtějí ve svém chování dosáhnout

Výhody synergogického přístupu

 1. Účastníci veškerý čas věnují praktickému osobnímu rozvoji s cílem dosahovat vyšší efektivity po návratu na pracoviště, odpadá teoretická výkladová část - individuální příprava je před samotným workshopem;  
  100% času je práce v týmech při řešení zadaných úkolů a projektů.
   
 2. Program nabízí autentické pracovní prostředí, kde účastníci nevnímají aktivity jako hru. Následkem toho mají zkušenosti velkou váhu a motivuje ke změnám.
   
 3. Program umožňuje interaktivně pracovat naráz s velkým počtem účastníků (celé pracovní týmy nebo celá firma absolvuje workshop dohromady).
   
 4. Rychlost působení na změny myšlení a chování

OBSAH PROGRAMU 1. MODULU "LEADERSHIP"

 

 • Zkoumání manažerských a komunikačních stylů
 • Nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu
 • Dynamika skupinové práce
 • Využití kontinuální reflexe
 • Zkoumání efektivity procesu dosahování výsledku
 • Měření schopnosti dosahovat synergie v týmu
 • Práce v projektovém týmu a měření kvality výsledku i procesu jeho dosažení
 • Řešení konfliktů mezi týmy a uvědomění si skrytého potenciálu
 • Vliv firemní kultury na chování člověka
 • Vypracování plánu osobního rozvoje
 • 360 stupňová zpětná vazba z pracoviště
 • Výměna zkušeností mezi účastníky
 • Ovlivnění výkonnosti jednotlivců a týmů

 

METODY Program působí hned ve dvou rovinách.

 1. V jedné rovině se účastníci učí a rozvíjí dovednosti.
 2. Ve druhé rovině jsou přirozenou cestou nuceni v praxi ihned zefektivňovat svou spolupráci. 

Zážitek z vynikající spolupráce, dosažených měřitelných výsledků a zpětné vazby poskytuje východisko pro změnu chování po návratu na pracoviště.

Týmová aktivita obsahuje

 

 • individuální přípravu a individuální řešení
 • týmové řešení
 • měření výsledků
 • hodnocení a reflexi
 • vyvození nutných změn

 

Facilitátor pomocí intervencí umocňuje synergické efekty uvnitř týmu.

Certifikovaní facilitátoři s mezinárodním výcvikem:
Ing. Jan Korbel, senior lektor a konzultant, kouč
Mgr. Vladimír J. Dvořák, akreditovaný kouč

Podrobný popis všech 3 modulů workshopu ►
1. Leadership - 2. Zpětná vazba - 3. Efektivní práce

ROZSAH
1. modul (3,5 dne, úterý večer - pátek odpoledne) 
50 vyuč. hod. vč. přípravy
2 - 3 modul  (1 denní) do 3 až 6 měsíců od 1. modulu  (2 x 8 vyuč. hod. vč. přípravy)
Celkem 6 dní, 66 hodin během 0,5 roku

CENA

1. Modul Leadership  24.000,- Kč bez DPH
Cena modulů 1.-2.-3.  40.000,- Kč bez DPH,
Při přihlášení na všechny moduly se slevou 25%  32.000,- Kč bez DPH

LEADERSHIP - ROZVOJ MANAŽERSKÉ VÝKONNOSTI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.