Leadership pro pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Cílová skupina:
Pokročilí manažeři

Účastníci z tréninku odejdou
• s posílenou dovedností volby vhodného stylu vedení
• s návodem a zkušeností jak vést efektivní koučovací rozhovory
• s dovedností odhalit a bránit s manipulaci
• se schopností řešit konflikty mediací
• s posílením dovedností, které vedou k získání souhlasu

Obsah tréninku

Vedení
• Situační vedení – jak zvolit správný styl
• Manažerské koučování jako účinný alternativní styl
• Jak efektivně vést koučovací rozhovor
• Tréink koučovacích rozhovorů

Komunikace
• Manipulace – druhy manipulace a jak se jim bránit
• Řešení konfliktů metodou mediace

Výhra (získání souhlasu)
• Prezentace jako účinný nástroj k získání souhlasu
• Zásady účinné prezentace (první dojem, prezentace užitku pro účastníky atd.)
• Další nástroje pro získání souhlasu (co před a po prezentaci, lobbing, vztah s klíčovou osobou…)

Metody
Koučovací otázky, rolové hry, praktické příklady, moderace skupiny, mentoring, zapojování všech účastníků, zpětná vazba na akční plány

Forma komplexního modulu
- 2 x 2denní trénink/kurz,
- po každém modulu krátký osobní či telefonický koučink s jednotlivci na téma akční plán
- na závěr jednodenní workshop s cílem ukotvit dovednosti (zpětná vazba na akční plány, sdílení úspěchů a přínosu)

Max počet účastníků 12

Lektor

Viktor Hojka
Od začátku 90 let se věnoval vlastnímu podnikání v oblasti dovozu a distribuce zboží. Svou firmu rozšiřoval o spolupracovníky a obchodní zástupce, kterým se věnoval jako manažer a kouč.
Oblast rozvoje pracovníků ho zaujala natolik, že svou obchodní firmu prodal a od roku 1999 se věnuje naplno rozvoji a vzdělávání zaměstnanců a manažerů.
Absolvoval řadu manažerských a koučinkových výcviků a stáží jak v ČR, tak v zahraničí, zejména v USA. 3 roky působil v mezinárodní vzdělávací společnosti, kde zaváděl manažerské koučování jako alternativní metodu vedení lidí.
Vzhledem k jeho osobním zkušenostem z obchodu a manažerských pozic, je jeho silnou stránkou trénování a koučování vedoucích pracovníků, rozvoj jejich postojů, dovedností, myšlení a motivace. Výsledkem jeho tréninků a koučování jsou konkrétní změny, akční plány, případně projekty.
Průběžně se vzdělává. Např. v současnosti studuje čtyřletý intenzivní kurz vedení lidí a dálkově VŠ Newton College, obor management a globální podnikání se zaměřením na rozvoj lidí.

Leadership pro pokročilé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.