LEADERSHIP - MOTIVAČNÍ SÍLA VEDENÍ VŮDCOVSTVÍM

Kurz na míru

Základní info

Dvoudenní výcvikový program pro mistry a střední management

Cíl:
* pomoci účastníkům poznat a pochopit sílu vlivu vůdčí osobnosti - vlivu způsobu komunikace a jednání, síly zájmu o ostatní lidi, žití vizí a cíli, osobní angažovanosti, schopnosti řídit pozornost, motivaci, důvěru, pocity a orientaci svých lidí
* poskytnout zpětnou vazbu o současném přístupu účastníků k vedení spolupracovníků
* inspirovat a motivovat účastníky k cílenému budování svého vůdcovství
* poskytnout nástroj ke změně - jak se změnit ve vůdčí osobnost

Obsah:
* co je to vůdčí osobnost; proč je tak málo vůdčích osobností a vůdců
* dá se vůdcovství naučit?; co musí umět a vědět vůdce
* nejčastější osobnostní slabiny adeptů vůdcovství
* jak se změnit ve vůdčí osobnost
* dotazník: Máte vlastnosti vůdce, jste vůdčí osobnost?

Metody:
Výklad, diskuse, analýza současného stavu, rozbor příkladů z praxe, dotazník, práce v týmech, přehrávání modelových situací, rozbor videozáznamu, poskytnutí zpětné vazby, koučování, práce s textem v pracovním sešitě, nácvik vizualizace, nácvik efektivní řeči těla.

LEADERSHIP - MOTIVAČNÍ SÍLA VEDENÍ VŮDCOVSTVÍM

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.