LEADERSHIP - jak dosáhnout pozitivních změn chování a myšlení lidí a týmové synergie

Základní info

Vztahy a chování ovlivňují výsledky týmu i firmy

__________________________________________________________________ 

Vnímáte potřebu funkčních a dobrých vztahů na pracovišti, ale nechcete opomíjet výkon a výsledky?  Chcete poznat a zlepšit svůj styl chování?

Potřebujete posunout vaše zaměstnance správným směrem, rozvíjet týmovou spolupráci a dosahovat synergii? Chcete posílit jejich aktivitu, loajalitu, otevřenou sebereflexi k vlastnímu chování a přemýšlení o důsledcích svého jednání?


Potřebujete ve vaší firmě vyřešit některou z těchto situací? 

  • Změnit myšlení a chování lidí v týmu

  • Pochopit a zlepšit vztahy s ostatními

  • Efektivně rozvíjet týmovou spolupráci a dosáhnout synergie v týmu

  • Poznat, jak budovat firemní kulturu a zlepšit atmosféru, aby lidé ve firmě pracovali rádi

  • Máte v týmu zkušeného odborníka, který neumí jednat s lidmi

  • Připravit se nebo někoho na postup ve firmě a získat zpětnou vazbu

  • Změnit myšlení managementu a dokázat obhájit vlastní názory a programy

  • Získat schopnost sebereflexe

 

Pokud ano, je řešením synergogický program, který není školením, ale zážitkovou zkušeností.

Workshop nenutí účastníky lézt po skalách, ale nechá je zažít situace, se kterými se setkávají v reálu, budou si aktivně uvědomovat svoji roli, budou vnímat své vztahy a chování vůči druhým, poznají rozdíly mezi chováním lidí a naučí se dávat a přijímat zpětnou vazbu. Budou schopni užitečně fungovat s tím, co je jim vrozené, začnou se ve skupině chovat přirozeně a naučí se dosahovat týmové synergie Jako aktéři zážitkového workshopu pochopí, jaké dopady má chování lidí na motivaci, rozhodování, řešení problémů či konflikty. Jedním z nejoceňovanějších přínosů workshopu je získání otevřené zpětné vazby od týmových kolegů, kteří "nastaví zrcadlo" vašemu chování a působení v týmu.

Dokud nepoznáme lepší styly chování, tak si svoje chyby neuvědomujeme.


PRŮBĚH A PŘÍNOS SYNERGOGICKÉHO WORKSHOPU

Program začíná už před samotnou akcí seznámením se styly chování (kniha Nástroj ke změně..), které potom budou pozorovat a analyzovat při sledování filmu. Rozpoznají tak odlišné způsoby chování, které mají svoje dopady na motivaci, argumentaci, rozhodování.
Dále budou ve skupinách pracovat na zadaném projektu, kdy budou přirozeně nuceni ke spolupráci, k dohodě, pracovat na výsledcích a přitom si zachovat dobré vztahy. Musejí překonat možné konflikty, nesouhlas v týmu, vyřešit různé situace a ponaučit se z toho.

Nejsilnějším zážitkem je otevřená a nezaujatá zpětná vazba, kterou si členové týmu navzájem poskytují a přijímají. Během 50 minut se každý účastník dozví, jak jej vnímají druzí,  jaký byl týmový hráč, čím byl pro skupinu užitečný a od všech získá zhodnocení svých silných a slabých stránek a naplánuje si cíle, jak chce své chování pozitivně změnit.

Během workshopu umožníme lidem podívat se na své chování z jiného pohledu, dostanou impuls, jak o sobě a svém chování více přemýšlet. U účastníků dochází ke změně uvědomování, schopnosti sebereflexe, k nastartování pozitivních změn.

LEADERSHIP - jak dosáhnout pozitivních změn chování a myšlení lidí a týmové synergie

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.