Leadership

Základní info

„Řídit znamená dělat věci správně. Vést znamená dělat správné věci."

Tréninky, které realizujeme v rámci modulu Leadership, se nezaměřují na jednotlivé manažerské dovednosti (ty jsou předmětem modulu Management Skills), ale na ty kompetence, které z manažera dělají vůdce. Patří k nim kromě jiných:
• schopnost jasně formulovat přitažlivou vizi,
• účinná podpora nového směřování,
• schopnost inspirovat a energetizovat druhé,
• orientace na lidi.

Komu z Vaší firmy jsou tréninky modulu „Leadership" primárně určeny:

Vyšší a střední management, ale také všichni ostatní, kdo chtějí být původci nového směřování.

Příklady konkrétních tréninků v tomto modulu:

  •  Koučovací přístup při vedení lidí
  •  Vedení výkonných týmů
  •  Vedení s vizí
  •  Empowerment

Leadership

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.