Leadership - chování leadera v krizi

Kurz na míru

Základní info

Chce-li úspěšná firma zůstat úspěšnou i v období, které je z nějakého důvodu „krizové“, bude se opírat o lídry, kteří se v tomto období umí nastavit do jiného módu, než ve kterém fungovali v období prosperity. Je potřeba, aby si uvědomili nové role v krizovém managementu, odsunout některé návyky a mnohem více se soustředit na jiný přístup ve vedení lidí. V rámci našeho workshopu se dozvíte vše potřebné o rolích krizového manažera a o změnách, které je nutné nastavit ve Vašem přístupu vedení lidí. Rozebereme i zákonitosti vedení týmu na dálku. Rovněž se prakticky zaměříme na komunikační dovednosti, které jsou v období změn důležitější než kdy jindy.

  • Role krizového manažera týmu
  • Vedení lidí v období změn a krizí
  • Komunikace v období změn

Leadership - chování leadera v krizi

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.