Leadership 4.0 v době digitální transformace - virtuálně

Kurz na míru

Základní info

Během pěti setkání se seznámíte s moderními přístupy k leadershipu a Remote managementu, osvojíte si praktické techniky pro rozvoj motivace, účinné komunikace a soudržnosti týmu i mimo prostor osobních setkávání. S těmito poznatky můžete více rozvíjet přirozený potenciál členů vašich týmů a můžete je provázet v období změn tak, abyste jim byli oporou při zvyšování individuální odpovědnosti, efektivity a připravenosti hledat společnou cestu k řešení a ke spolupráci. Modul 1: Situační leadership / management (3 hodiny) V tomto online programu se seznámíte s praktickým přístupem situačního vedení. Budete moci pracovat s tím, že stojí za to umět určit, který typ vedení je pro úkol tím pravým. Zjistíte, co může v přizpůsobení se situaci fungovat. V kurzu získáte přehled o konceptu a technikách, které umožňují pracovat s dynamikou situací a přispívají k výsledku. Modul 2: Vedení virtuálních týmů V tomto online programu se seznámíte s tím, co podporuje udržování pracovních činností na dálku, co je přínosem pro fungování virtuálního týmu a co dělat pro zadávání úkolů, aby nebyly promarněny. Zjistíte rovněž, jaké měkké dovednosti lze uplatnit pro efektivní komunikaci a vedení porad na dálku. Modul 3: Emoční inteligence v leadershipu (3 hodiny) Vedoucí pracovníci, kteří dokáží pracovat s emoční inteligencí, mají sebevědomí, umí naslouchat a komunikovat, jsou otevřeni i špatným zprávám a poskytují konstruktivní zpětnou vazbu. Náš online program vám pomůže zvládnout potřebné sociální dovednosti, abyste byli úspěšní ve řízení změn a řešení konfliktů. Modul 4: Krizový management (3 hodiny) V tomto online programu se seznámíte s tím, co dělat, když se na pracovišti objeví nouzová situace, která narušuje běžný stav v organizaci a vede k její nestabilitě. Jelikož krize působí na jednotlivce, tým i organizaci, dozvíte se, jaké kroky můžete podnikat jako leader, jak kolegy o změnách informovat a jaké postupy je možné v této situaci využít. Modul 5: Rozvoj týmové spolupráce (3 hodiny) Týmová práce je společná akce těch, kdo se podílejí na dosažení společného cíle. Jde při tom o více než jen o splnění úkolů. Síla týmu vychází ze vzájemné podpory, sdílení a kultivace uvnitř týmu pro uznávání vzájemných rozdílů. V tomto online workshopu získáte poznatky k prolomení bariér v týmu a pro rozvoj transparentnosti bez vynucování spolupráce.

Leadership 4.0 v době digitální transformace - virtuálně

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.