Kurzy týmové spolupráce

Kurz na míru

Základní info

Kurzy obsahující outdoorové i indoorové aktivity jsou určeny především pracovním týmům a firemním kolektivům. Napomáhají k rozvoji týmové spolupráce, zlepšení komunikace a prohloubení důvěry v týmu. Na kurzech týmové spolupráce se účastníci učí tvořivému řešení úkolů a strategickému plánování. V neposlední řadě slouží také k uvolnění a odreagování se od každodenních pracovních stereotypů.

Kurzy týmové spolupráce vždy obsahují rozbory aktivit (debrief, review). Jedná se o práci s prožitkem - ohlédnutí se za aktivitou, jejím zhodnocení a naplánování změn pro aktivitu další. Kvalitně vedené rozbory (reviews) vedou účastníky programu k širšímu chápání souvislostí, které zaručuje přenesení (transfer) získaných informací do pracovního prostředí. Po absolvování kurzů vyhotovujeme analýzu o průběhu programu a na jejím základě navrhujeme další kroky.

Co vám kurz týmové spolupráce přinese?

* zlepšení týmové spolupráce
* vybudování, oživení či upevnění vztahů
* zefektivnění komunikace a posílení vzájemné důvěry
* rozvoj sebevědomí a osobních schopností
* osvojení a zdokonalení sociálních dovedností
* nové prožitky v netradičních situacích, kdy členové týmu získají nové poznatky jak o sobě, tak o druhých
* praktické využití zkušeností získaných prožitkem
* uvědomění si vlastní role v pracovním týmu

Co vám nabízíme?

* kompletní přípravu programu včetně zmapování firemní situace formou série pracovních setkání před samotnou akcí
* přizpůsobení programu vašim konkrétním požadavkům
* vedení programu zkušenými instruktory, absolventy FTVS UK nebo oboru psychologie na FF UK
* realizaci programu v několika jazycích (čeština, angličtina a francouzština)
* vstřícnou a uvolněnou atmosféru během programu
* odborné zpracování analýzy o průběhu kurzu
* navržení dalšího postupu po absolvování kurzu
* záruku bezpečnosti účastníků danou odborně vzdělanými instruktory, použitím certifikovaného materiálu a možností svobodného rozhodnutí
* zajištění ubytování a stravování v místě konání programu

Kurzy týmové spolupráce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.