Kurzy rozvoje komunikačních dovedností

Kurz na míru

Základní info

Jsme  si  vědomi  toho, že  v  dnešní  době  je  více  než  kdy jindy důležité potřeba udržovat  krok  s  neustále  se vyvíjejícími technologiemi a umět rychle reagovat na nastalé změny trhu.

My vám nabízíme efektivní a jedinečné kurzy a školeni, které vás připraví nejen na každodenní zvládání stresových situací, ale naučíme vás cílené komunikaci a dovednostem díky kterým budete zajímavým obchodním partnerem, dobrým nadřízeným, ale naleznete i životní rovnováhu ve svém osobním životě.

V oblasti rozvoje komunikačních dovedností se specializujeme zejména na tyto oblasti (následující přehled kurzů uvádíme pouze jako inspirativní pomůcku. Pro podrobnější informace k jednotlivým tématům nás prosím kontaktujte):

 • Komunikace
  • komunikační dovednosti
  • prezentační dovednosti
  • rétorika
  • zvládání konfliktních situací
  • krizová komunikace
  • profesionální písemná a telefonická komunikace

Kurzy rozvoje komunikačních dovedností

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.