KURZ INTERNÍCH AUDITORŮ (SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE NOREM ISO 9001:2000 )

Kurz na míru

Základní info

Obsah kurzu:
Výklad nové mezinárodní normy EN ISO 9001:2000 (principy a revize EN ISO 9000:1994 - hloubka změny, výklad nové normy ČSN EN ISO 9001:2001 s důrazem na nové požadavky, model neustálého zlepšování dle ČSN EN 9004:2001, etapa postupného přechodu na SMJ konformní s novou normou ISO 9001:2001). Výklad normy ČSN ISO 10011/1,2,3 - principy, metodika, a provádění prověrek (EN ISO 10011/1 - prověřování systému jakosti, EN ISO 10011/2 - kvalifikační kritéria na auditory, EN ISO 10011/3 - programy prověrek, Informace o návrhu nové normy ISO/DIS 19011 "Návod pro audity systému managementu kvality nebo environmentu, program prověrek v organizaci, technika auditu). Praktická část - workshop (interní směrnice na provádění prověrek, praktické zkušenosti z prověrek).

Termín:
dvoudenní kurz, dle zájmu

KURZ INTERNÍCH AUDITORŮ (SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI PODLE NOREM ISO 9001:2000 )

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.