KRIZOVÉ SITUACE, STRESS MANAGEMENT

Kurz na míru

Základní info

Rozsah tréninku: 2 dny

Úvod tréninku

Představení účastníků a lektora

Brainstorming: Očekávání účastníků od tréninku, s čím přicházíte

Efektivní zvládání krizových situací

Jaká jsou hlavní pravidla jednání v krizové situaci?

Jak racionálně argumentovat v krizové situaci?

Jak zvládat emoce v krizové situaci?

Jak předcházet konfliktům na pracovišti a jak je řešit?

Jak jako manažer efektivně řešit konflikt

4 kroky k efektivnímu řešení konfliktu

Konfliktní situace s jednotlivcem a jak ji řešit

Konfliktní situace v týmu a jak ji řešit

Jak manažer efektivně řeší konflikt mezi členy svého týmu

Stress management

Je stres přítel nebo nepřítel

Co je to stres a jak se projevuje, je stres škodlivý?

Následky stresu na jednotlivce a na organizace

Příčiny stresu v práci, symptomy a důsledky stresu - individuální, sociální

Stádia stresu

Jaké jsou následky stresu (test)

Výukový videofilm: „Stres: Přítel a nepřítel"

Cvičení: Jak se vypořádat  s vlastním stresem a stresem u členů svého týmu

Cvičení: Jak změnit své chování, abych snížil stres a) u sebe,  b) u svých členů týmu

Závěr tréninku

Shrnutí

Co si ze tréninku odnáším pro svou praxi

Individuální akční plán

KRIZOVÉ SITUACE, STRESS MANAGEMENT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.