Kreativní, tvořivé řešení problémů v interním prostředí komunikace

Kurz na míru

Základní info

Kreatívne riešenie problémov v internom prostredí komunikácie

 

Typ aktivity: Tréning

Dĺžka trvania: 8 hodín (1 deň)

Kód: MJBT007

 

Obsah aktivity:

  • tvorivosť, kreativita - kvalifikácia 21. storočia. Ľudské zdroje schopnosti človeka

  • mýty o kreativite, bloky kreativity, prekonávanie stereotypov, postojov a bariér v myslení

  • tím, fázy budovania tímu

  • postoje, schopnosti, proces. Fázy tvorivého procesu.

  • Motivácia

  • riešenie problému, aplikácia kreatívnych techník

 

Cieľ aktivity:

  • Tréning je zameraný na využitie kreatívneho potenciálu človeka. Účastníci získajú na tréningu vedomosti o jednej z kľúčových kompetencií pre 21 storočie, kreativite, oboznámia sa s prekážkami, ktoré im bránia využívať vlastný potenciál a spôsoboch, ako ich identifikovať a eliminovať. Informácie, ktoré nadobudnú o kreatívnych technikách a ich praktickom použití budú vedieť aplikovať nielen v profesionálnom živote, tíme, ale i na ceste k zvýšeniu vlastnej úspešnosti a vnútornej spokojnosti.

 

Viac na www.mjbcommunication.com

Kreativní, tvořivé řešení problémů v interním prostředí komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.