Kreativní myšlení a tvůrčí řešení problémů

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
poznání svého osobního stylu myšlení
odhalování individuálních a skupinových bariér kreativity
pochopení specifik tvůrčího procesu a jeho fází
osvojení některých techniky rozvoje kreativity
ukázku technik rozvoje kreativity
metodologii týmového řešení problémů jako na jednu z možností uplatnění kreativních technik ve firemní praxi
techniky optimálního vytváření řešitelských týmů
osvojení si metodicky vhodného postupu při řešení jednodušších i komplexnějších úkolů

Kreativní myšlení a tvůrčí řešení problémů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.