Koučování

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:

zvládnutí přípravy detailního rozvrhu koučovacího programu
zvládnutí analýzy pracovního výkonu zaměstnanců a poznání jejich rezerv ve výkonu
poskytování účinné pomoci při osvojování znalostí a dovedností
podporu procesu učení manažerů
zvládnutí přípravy a vedení koučovacího rozhovoru jako prostředku sloužícího k postupnému zvládání potřebných znalostí a dovedností
osvojení schopnosti poskytování zpětné vazby účastníkům koučovacího programu
získání zpětné vazby z aktivního nácviku koučovacího rozhovoru

Koučování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.