Koučink

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávání manažerů, manažerů pro klíčové zákazníky a obchodních konzultantů je v řadě případů doplňováno individuálními konzultacemi a koučinkem.

Individuální poradenství realizujeme formou konzultací, přípravy prezentací, přípravy na obtížná jednání a vyjednávání, konzultace k PR, facilitace porad a obtížných jednání a další.

Cílem koučinku je pomoci identifikovat faktory, které učícímu se zabraňují efektivně a správně vykonávat danou činnost a pomoci mu v nalezení optimálního způsobu vykonávání této činnosti. Koučink je jednou z nejefektivnějších cest rozvoje – většina manažerů ví, že si nemohou dovolit nekoučovat.

Koučink manažerů je zaměřen na zlepšení manažerských dovedností, které jsou součástí rozvojového plánu manažera nebo byly identifikovány v Assessment centru jako oblasti rozvoje, případně manažer sám pociťuje potřebu zlepšení v dané oblasti. Konzultant -kouč je zpravidla přítomen části pracovního dne manažera a následně probíhá koučující rozhovor.

Koučink obchodních zástupců je zaměřen na zdokonalení obchodních dovedností, které byly nejčastěji identifikovány v Assessment centru jako oblasti rozvoje. Konzultant se účastní celého pracovního dne obchodního zástupce a koučuje jej po každém obchodním jednání i v závěru celého dne. Tato služba přispívá k velmi rychlému zlepšení obchodních dovedností u obchodních zástupců. Je vhodné ji kombinovat s předchozím intenzivním tréninkem obchodních dovedností.

Koučink koučujících manažerů je používán tam, kde se manažer učí nebo zdokonaluje v dovednosti koučovat své podřízené. Konzultant – kouč je přítomen u koučujícího rozhovoru manažera s podřízeným a následně (po ukončení rozhovoru a odchodu podřízeného) prostřednictvím koučinku vede manažera ke zlepšení v oblastech, které identifikoval jako rozvojové potřeby.

Tato služba je využívána například v oblasti prodeje, kde jsou obchodní zástupci koučování svými nadřízenými (ASM, RM), kteří potřebují dovednost koučinku perfektně zvládnout tak, aby mohli efektivně vést a koučovat své podřízené.

Školení koučinku je zaměřeno na trénink dovedností koučinku. Je vhodné pro menší skupiny (ideálně 6–10 účastníků). Jedná se o intenzivní trénink, zpravidla dvoudenní, s využitím videotréninku, výukového filmu, testu, konzultačních cvičení a dalších prvků, které zabezpečují vysokou efektivitu tohoto programu.

Po tomto tréninku je vhodné zařadit pro účastníky individuální koučinky, ve kterých je konzultant – kouč přítomen u situací, ve kterých koučují své podřízené.

Koučink

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.