Koučink

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávání manažerů, manažerů pro klíčové zákazníky a obchodních konzultantů je v řadě případů doplňováno individuálními konzultacemi a koučinkem.

Individuální poradenství realizujeme formou konzultací, přípravy prezentací, přípravy na obtížná jednání a vyjednávání, konzultace k PR, facilitace porad a obtížných jednání a další.

Cílem koučinku je pomoci identifikovat faktory, které učícímu se zabraňují efektivně a správně vykonávat danou činnost a pomoci mu v nalezení optimálního způsobu vykonávání této činnosti. Koučink je jednou z nejefektivnějších cest rozvoje – většina manažerů ví, že si nemohou dovolit nekoučovat.

Koučink manažerů je zaměřen na zlepšení manažerských dovedností, které jsou součástí rozvojového plánu manažera nebo byly identifikovány v Assessment centru jako oblasti rozvoje, případně manažer sám pociťuje potřebu zlepšení v dané oblasti. Konzultant -kouč je zpravidla přítomen části pracovního dne manažera a následně probíhá koučující rozhovor.

Koučink obchodních zástupců je zaměřen na zdokonalení obchodních dovedností, které byly nejčastěji identifikovány v Assessment centru jako oblasti rozvoje. Konzultant se účastní celého pracovního dne obchodního zástupce a koučuje jej po každém obchodním jednání i v závěru celého dne. Tato služba přispívá k velmi rychlému zlepšení obchodních dovedností u obchodních zástupců. Je vhodné ji kombinovat s předchozím intenzivním tréninkem obchodních dovedností.

Koučink koučujících manažerů je používán tam, kde se manažer učí nebo zdokonaluje v dovednosti koučovat své podřízené. Konzultant – kouč je přítomen u koučujícího rozhovoru manažera s podřízeným a následně (po ukončení rozhovoru a odchodu podřízeného) prostřednictvím koučinku vede manažera ke zlepšení v oblastech, které identifikoval jako rozvojové potřeby.

Tato služba je využívána například v oblasti prodeje, kde jsou obchodní zástupci koučování svými nadřízenými (ASM, RM), kteří potřebují dovednost koučinku perfektně zvládnout tak, aby mohli efektivně vést a koučovat své podřízené.

Školení koučinku je zaměřeno na trénink dovedností koučinku. Je vhodné pro menší skupiny (ideálně 6–10 účastníků). Jedná se o intenzivní trénink, zpravidla dvoudenní, s využitím videotréninku, výukového filmu, testu, konzultačních cvičení a dalších prvků, které zabezpečují vysokou efektivitu tohoto programu.

Po tomto tréninku je vhodné zařadit pro účastníky individuální koučinky, ve kterých je konzultant – kouč přítomen u situací, ve kterých koučují své podřízené.

Koučink

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.