KOUČINK

Kurz na míru

Základní info

Koučink je velice efektivní metoda rozvoje lidí, která integruje nejnovější poznatky z oblasti lidského a společenského rozvoje, neurověd, filozofie a dalších oblastí práce s lidským potenciálem.

Proč byste si měli vybrat za kouče nás :

  • Klient je pro nás respektovaný partner

  • Máme osobní každodenní zkušenost s náročnou manažerskou prací

  • Koučovací proces probíhá v souladu s klientovými životními hodnotami

  • Otázky, které klademe směřují inspirování klienta a k jeho hlubšímu zamyšlení nad osobními cíly. Respektujeme, že vše, co v životě lidé zpravidla dokážou, je vždy nejprve myšlenkou a vizí.

  • Motivujeme klienty k nalézání efektivních akčních kroků k dosahování jejich cílů

  • Koučovací setkání jsou přehledná s jasně definovanými výstupy

Individuální koučink

pro jednotlivce, hledající partnerský přístup s hlubokým respektem k jejich osobním kvalitám

Týmový koučink

pro pracovní týmy vyžadující přirozenou efektivní sehranost při plnění náročných úkolů

Koučování velkých týmů

Koučování velkých týmů (zhruba 30 lidí) může významně urychlit přijetí změny a podpořit tvůrčí a aktivní účast klíčových zaměstnanců na její realizaci.

Trénink: Základy koučovacího přístupu v managementu

Pro firemní zájemce o seznámení se se základy a filozofií Ericksonovské školy koučinku.

Týmové „konstelace“

Koučink pro leadery týmů mající za cíl uspořádat/nastavit tým směřující k vyšší efektivitě a spokojenosti členů týmu.

Koučování párů a rodinných vztahů

Koučování pro rodinné „týmy“ a páry s cílem podpořit tok lásky v rodinách. Je možné pracovat jak s jednotlivci na tématu partnerských a rodinných vztahů, tak s páry a dalšími členy rodin.

KOUČINK

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.