Koučing

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Praktický trénink, který umožní účastníkům seznámit se s principy efektivního koučování a zároveď bude mít účastník možnost vyzkoušet si techniky koučování při nácviku situací z praxe.

Komu je kurz určen:
Typický účastník našich kurzů je top manažer, majitel firmy, jednatel nebo jiný vedoucí pracovník, případně kandidát na pozici manažera, který má zájem osvojit si znalosti a "nejlepší praxi", aby mohl efektivně vykonávat svou práci a uspět v náročném konkurenčním boji.

Cíle programu :
cílem tohoto tréninku je pomoci účastníkům lépe zvládat svou práci v oblastí řízení lidí, komunikace, předcházení konfliktům a to za využití nejmodernějších metod vedení lidí.

Obsah:
a) Teorie a praxe koučování a jak koučování využít pro:
* Lepší fungování firmy, vyšší výkon a produktivitu.
* Rozvoj lidí.
* Zdokonalení schopnosti učit se.
* Lepší vztahy na pracovišti.
* Víc času pro manažera.
* Tvůrčí myšlení.
* Lepší využití lidí, jejich dovedností a zdrojů.
* Rychlejší a efektivnější zpětná vazba v případě ohrožení.

b) Podstata koučování.
Spočívá v tom, aby kouč dokázal vyvolat u koučovaného rozhodnutí přijmout osobní odpovědnost. Vědomí a odpovědnost jsou dvě kvality, které rozhodujícím způsobem ovlivňují fungování a výkon při libovolné činnosti. Vědomí je rozhodujícím prvkem a zvolená metoda managementu ji u řízených osob bude buďto aktivovat nebo tlumit.

c) Proces koučování zahrnuje řadu dovedností, které použijete v různých fázích:
* Aktivní naslouchání.
* Kladení otázek.
* Předkládání návrhů.
* Dávání zpětné vazby.

Koučing

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.