Koučing

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Praktický trénink, který umožní účastníkům seznámit se s principy efektivního koučování a zároveď bude mít účastník možnost vyzkoušet si techniky koučování při nácviku situací z praxe.

Komu je kurz určen:
Typický účastník našich kurzů je top manažer, majitel firmy, jednatel nebo jiný vedoucí pracovník, případně kandidát na pozici manažera, který má zájem osvojit si znalosti a "nejlepší praxi", aby mohl efektivně vykonávat svou práci a uspět v náročném konkurenčním boji.

Cíle programu :
cílem tohoto tréninku je pomoci účastníkům lépe zvládat svou práci v oblastí řízení lidí, komunikace, předcházení konfliktům a to za využití nejmodernějších metod vedení lidí.

Obsah:
a) Teorie a praxe koučování a jak koučování využít pro:
* Lepší fungování firmy, vyšší výkon a produktivitu.
* Rozvoj lidí.
* Zdokonalení schopnosti učit se.
* Lepší vztahy na pracovišti.
* Víc času pro manažera.
* Tvůrčí myšlení.
* Lepší využití lidí, jejich dovedností a zdrojů.
* Rychlejší a efektivnější zpětná vazba v případě ohrožení.

b) Podstata koučování.
Spočívá v tom, aby kouč dokázal vyvolat u koučovaného rozhodnutí přijmout osobní odpovědnost. Vědomí a odpovědnost jsou dvě kvality, které rozhodujícím způsobem ovlivňují fungování a výkon při libovolné činnosti. Vědomí je rozhodujícím prvkem a zvolená metoda managementu ji u řízených osob bude buďto aktivovat nebo tlumit.

c) Proces koučování zahrnuje řadu dovedností, které použijete v různých fázích:
* Aktivní naslouchání.
* Kladení otázek.
* Předkládání návrhů.
* Dávání zpětné vazby.

Koučing

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.