KONZULTACE

Kurz na míru

Základní info

KONZULTACE

Cíl:

 • poskytnout účastníkům vysvětlení, rady, doporučení, návody a způsoby řešení určitých problémů
 • podpořit rychlost v rozhodování při zavádění změn ve firmách

 Metoda:

 • osobní konzultace u klienta
 • e-mailová konzultace
 • tvorba materiálů
 • individuální konzultace
 • skupinové konzultace
 • prezentační konzultace
 • písemné konzultace

 Obsah:

OBCHOD

 • audit obchodního týmu
 • tvorba obchodního manuálu
 • mapování obchodní činnosti týmu
 • koučing obchodního manažera

MARKETING

 • audit marketingových činností ve firmě
 • tvorba marketingové strategie
 • tvorba komunikační strategie
 • koučing marketingového manažera

MANAGEMENT

 • nadefinování komplexních řídících rolí manažera
 • koučink manažera v oblasti komunikace, motivace, plánování, organizování, kontroly
 • tvorba strategických dokumentů
 • příprava na obhajobu stanovisek

ŘLZ

 • personální audit
 • tvorba strategií, postupů a taktik
 • koučing personálního manažera
 • systém vzdělávání

KOMUNIKACE

 • tvorba cílových prezentací
 • koučink při specifických moderacích
 • práce s didaktickou technikou při prezentacích
 • příprava lektorů a školitelů

 Výstupy:

 • návrhy systémů
 • výsledky auditů
 • strategie, postupy, taktiky
 • firemní standardy
 • SWOT analýzy
 • projekty
 • strategické manuály
 • kodexy

KONZULTACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.