Konflikty a ich riešenie

Kurz na míru

Základní info

Ciele:

Po absolvovaní tréningu budú účastníci:

* vedieť charakterizovať pracovný konflikt, jeho príčiny a fázy vývoja pracovného konfliktu s možnosťami jeho vyriešenia
* vedieť identifikovať konfliktné situácie už na začiatku na základe verbálnych a neverbálnych znakov
* ovládať základné prístupy k zvládaniu pracovných konfliktov
* poznať postup riešenia - hlavné kroky zvládnutia pracovného konfliktu a vedieť zvoliť správny prístup k eliminácii konfliktných situácií s výsledkom prijateľným pre obidve strany v konflikte
* mať zručnosti v aktívnom počúvaní a asertivite
* poznať vybrané techniky zvládania emócií (agresivity, pasivity) podriadeného/ nadriadeného/kolegu/zákazníka v konfliktnej situácii
* mať zručnosť identifikovať ten správny prístup na konkrétny konflikt.

Konflikty a ich riešenie

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.