Konfliktní situace a strategie jejich řešení

Kurz na míru

Základní info

Naučte se pracovat s odlišným názorem komunikačního partnera a zvládat jeho i své emoce. Pochopte, proč je třeba poznat druhého, na základě toho zvolit v různých situacích vhodnou taktiku a argumenty, a tím předcházet konfliktům.

Profil absolventa

  • účastník zná 5 přístupů k řešení konfliktů a dokáže je použít vzhledem k vývoji konfliktní situace
  • v konfliktní situaci dokáže zvládat své emoce
  • zná techniku kolečka námitek a dokáže reagovat na neoprávněnou námitku
  • zná techniku 4 kroků a dokáže reagovat na oprávněnou námitku

Konfliktní situace a strategie jejich řešení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.