Konfliktní situace a strategie jejich řešení

Kurz na míru

Základní info

Naučte se pracovat s odlišným názorem komunikačního partnera a zvládat jeho i své emoce. Pochopte, proč je třeba poznat druhého, na základě toho zvolit v různých situacích vhodnou taktiku a argumenty, a tím předcházet konfliktům.

Profil absolventa

  • účastník zná 5 přístupů k řešení konfliktů a dokáže je použít vzhledem k vývoji konfliktní situace
  • v konfliktní situaci dokáže zvládat své emoce
  • zná techniku kolečka námitek a dokáže reagovat na neoprávněnou námitku
  • zná techniku 4 kroků a dokáže reagovat na oprávněnou námitku

Konfliktní situace a strategie jejich řešení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.