Komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

TRÉNINKY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE - Komunikační dovednosti

Mezilidská komunikace je základním kamenem všech vztahů, ať pracovních nebo osobních. Efektivita naší komunikace se tak přímo promítá do všech oblastí našich životů a má přímý dopad na naši úspěšnost. Tento kurz je koncipován jako prostor pro identifikaci vlastního komunikačního stylu, jeho reflexi a rozšíření individuálních rejstříků komunikačních technik. 

CíleÚčastníci budou po absolvování kurzu schopni:

• efektivně verbálně a neverbálně komunikovat

• identifikovat a překonávat komunikační bariéry

• komunikovat sebevědomě, přesvědčivě a vlastním stylem

• přizpůsobovat svůj komunikační styl aktuální situaci

• poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu

• komunikovat asertivně

 aktivně naslouchat 

Nástroje

Výklad / nácvik v modelových situacích / hraní rolí / videotrénink / práce se studijními materiály / individuální zpětná vazba 

Rozsah

2 dny 

Obsah kurzu

• definice a složky komunikace, obecná teorie komunikace

• reflexe vlastního komunikačního stylu

• komunikační typologie
• verbální a neverbální prostředky komunikace
• komunikace po telefonu, emailem, tváří v tvář
• aktivní naslouchání, empatie

• konstruktivní zpětná vazba

• efektivní kladení otázek

• asertivita versus agresivita a manipulace

• typické komunikační bariéry
• předsudky a stereotypy


Komunikační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.