Komunikační dovednosti, asertivita a vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - PROGRAMY NA KLÍČ
Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby.

Metody výuky:
* výklad
* individuální a skupinová práce
* moderovaná diskuse
* případové studie
* simulace
* rolové hry
* pořízení a vyhodnocení videozáznamů
* testování, dotazníky
* používání výcvikových videoprogramů
* písemné materiály.

Významným předpokladem dosažení cílů vzdělávání je profesionalita lektorů, jejich znalosti a praktické zkušenosti, jejich informovanost o vzdělávacích potřebách klienta, cílech kurzu a účastnících.

PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE
* Kvalifikace lidí, jejich odborné, individuální a sociální kompetence představují souhrn předpokladů k pracovnímu výkonu. V souvislosti s kompetencemi jsou vymezovány znalosti, dovednosti, schopnosti, vlastnosti a postoje jako předpoklady úspěšnosti pro určité pracovní pozice.
* Při identifikaci potřeb v oblasti sociálně psychologických a manažerských dovedností lze vycházet ze standardně žádoucích kompetencí.
* Kurzy sledují rozvoj osobnostního potenciálu účastníků, rozšíření profesních kompetencí v daných oblastech, doplnění či prohloubení znalostí a získání či posílení dovedností v průběhu tréninků.
* Výuka se řídí konkrétními podmínkami Vaší firmy. Účastníci řeší případy z každodenní praxe.

INTERAKTIVNÍ PŘÍSTUP
Kurzy jsou dynamické a interaktivní (poznatky jsou předávány interaktivní formou), zaměřené na praktické zvládnutí technik a metod, orientované na praxi. Účastníci opakováním situací, řešením problémů, vlastní aktivitou a iniciativou v interaktivních metodách získávají konkrétní dovednosti.

FLEXIBILITA
Reagujeme na aktuální potřeby účastníků v průběhu kurzu. Zpětná vazba je základním stavebním kamenem. Lektor je v roli kouče, který předává nové poznatky, ale především diskutuje, řeší individuální potřeby účastníků, zprostředkovává nové pohledy na situace a jejich dosavadní řešení.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
V průběhu programu i na jeho konci monitorujeme efektivitu programu. Jsme v kontaktu se zadavatelem a pravidelně informujeme o výsledcích.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ
Kurz zajistíme ve vlastních prostorách v Praze.
Kurz zajistíme v místě podle požadavků klienta ( ve firmě, v rekreačním a školicím zařízení ... )

Komunikační dovednosti, asertivita a vyjednávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.