Komunikační a menežérské, manežérské zručnosti, dovednosti, postupy

Kurz na míru

Základní info

Komunikačné a manažérske zručnosti

Typ aktivity: Seminár

Dĺžka trvania: 10 hodín (2 dni)

Kód: MJBS001

Obsah aktivity:

 • Inventár komunikačných zručností

 • Prenos informácií

 • Otázky v komunikácii

 • Aktívne naslúchanie a bariéra pri naslúchaní

 • Fázy komunikácie v tíme

 • Interpersonálne zóny

 • Neverbálna komunikácia

 • Osobnostná typológia jedinca

 • Známe a neznáme informácie (Johariho okno)

 • Spätná väzba

 • Chovanie jedinca pod tlakom

 • Agresivita, pasivita, asertivita

 • Kompliment

Cieľ aktivity:

 • Zlepšenie základných komunikačných zručností, účastníci budú schopní efektívnejšie komunikovať v práci i doma, budú schopní lepšie riešiť konflikty. Naučia sa používať základné zásady verbálnej komunikácie a rozoznávať neverbálnu komunikáciu. Budú schopní identifikovať najčastejšie chyby v komunikácii, predchádzať nedorozumeniam a budú poznať možnosti ako zlepšiť komunikáciu.

 

Akreditácia MŠ SR - 2642/2008/153/2

 

Viac informácii na www.mjbcommunication.com

Komunikační a menežérské, manežérské zručnosti, dovednosti, postupy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.