KOMUNIKACE - základní kurz

Kurz na míru

Základní info

Cíle

  • prohloubit a vylepšit komunikační dovednosti potřebné pro komunikaci s kolegy i klienty
  • uvědomit si důležitost zpětné vazby jako prevence možných nedorozumění a s tím spojených ztrát nebo napětí mezi komunikačními partnery
  • vylepšit verbální komunikaci především v oblasti významu slov, pozitivního vyjadřování a pozitivně přijímaných výrazů a frází a techniky vysvětlování
  • zdokonalit neverbální komunikaci a uvědomit si význam souladu verbální a neverbální komunikace
  • zlepšit se vkladení otázek a aktivním naslouchání
  • naučit se pracovat s odlišným názorem našich komunikačních partnerů

 

Kurz je určen pro

všechny pracovníky firmy, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci.

 

Obsah

Komunikace

Verbální komunikace

Paralingvistická stránka řeči

Kladení otázek

Neverbální komunikace

Aktivní naslouchání

Bariéry v komunikaci

Práce s odlišným názorem

Miniworkshop: komunikační situace

Videotrénink

 

Charakteristika a forma

 „Komunikace - základní kurz" je dvoudenní, intenzivní, interaktivní a výcvikové školení.

 

Pracovní metody

  • přednášky, diskuze, práce v malých skupinách
  • modelové situace, videotrénink
  • licenční výukové filmy doplňují a podporují okruhy daných témat


Podrobnější informace o obsahu a metodice kurzu je možné vyžádat odesláním požadavku na FBE kliknutím ZDE

KOMUNIKACE - základní kurz

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.