Komunikace ve firmě, komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Dvanáctidenní kurz

• řešení konkrétních problémů z pracovišť úastníků
• spolupráce k řešení komunikačních problémů pracovišť s oponenturou
• Diskuse, simulace, hry, videofilmy, sebepoznávací testy, zpětná vazba
• Dynamický design a prezentace
• Kurzy na klíč
• čeština nebo angličtina
• E-mailový prostor

Obsah:

• Problémy komunikace ve firmě a jejich řešení
• Komunikaní dovednosti (naslouchání, asertivita, versatilita,
neverbální komunikace)
• Outdoor training 1(komunikace)
• Vedení lidí a motivování (styl vedení, delegování, chválení, kritizování)
• Týmová práce
• Outodoor training 2 (tým)
• Hodnotící pohovory (vedení pohovorů s různými typy lidí)
• Prezentace a sebeprezentace

Odborný garant:

PhDr. František Blohlávek, PhD.

Komunikace ve firmě, komunikační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.