Komunikace manažera

Kurz na míru

Základní info

2 dny

Motto:
"Nelze nekomunikovat. Lze komunikovat pouze dobře nebo špatně.?

Seminář je určen pro manažery a vedoucí, kteří by měli vědět o mezilidské komunikaci více, aby mohli plně využít všech komunikačních dovedností pro efektivní vedení pracovních týmů. Právě schopnost ?domluvit se? se svými spolupracovníky, podřízenými či nadřízenými je prvním předpokladem pro efektivní práci. Dozvíte se zde nejenom ?CO? funguje v komunikaci, ale také ?PROČ? a ?JAK? to funguje. Díky pochopení všech principů komunikace budete lépe rozumět jednání členů Vašeho týmu i nadřízeným a budete dosahovat lepších výsledků ve všechčinnostech.

Účastníci se naučí a natrénují:
Osvojíte si zásady vyšší úrovně komunikace s Vašimi spolupracovníky - nadřízenými i podřízenými. Uvědomíte si důsledky komunikačních chyb, které jsou prvním krokem k tomu, jak se jich vyvarovat. Naučíte se efektivně komunikovat a dosahovat tak bez krizových situací lepších výsledků. Nebudete svou komunikací se svými pracovními partnery narušovat vztahy.

Firma získá:
Zkvalitnění úrovně komunikace uvnitř Vaší firmy, která výrazně ovlivňuje atmosféru ve firmě. Tato atmosféra ovlivňuje i image, kterou kolem sebe šíří Vaše firma navenek, ve Vašem okolí a tím i mezi Vašimi zákazníky. Zvýšíte úroveň komunikace, která vypovídá o úrovni Vaší firmy.

Komunikace manažera

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.