Komunikace a soudržnost v týmu

Kurz na míru

Základní info

Cílem kurzu je seznámení s problematikou komunikace v týmu a způsoby překonávání komunikačních bariér, nácvik komunikačních dovedností. Rozvoj týmové spolupráce na základě vzájemného poznávání a prohloubení sebepoznání. Posílení soudržnosti týmu a zlepšení jeho pracovní výkonnosti.

Kurz vede lektorská dvojice. Jedná se o vysokoškolsky vzdělané odborníky (psychologie, pedagogika, sociologie), kteří mají potřebné pedagogické dovednosti a bohaté zkušenosti s vedením výcvikových kurzů.

Přehled témat:
* Efektivní komunikace, sdělování a naslouchání, zpětná vazba.
* Proč si někdy nerozumíme?
* Časté překážky v komunikaci a způsoby jejich překonávání.
* Zvláštnosti komunikace v pracovním týmu.
* Jak pozitivně komunikovat, pozitivní naladění a pozitivní atmosféra v týmu.
* Týmové vztahy a problém osobní slučitelnosti.
* Rozvoj týmové spolupráce, cvičení týmové komunikace.
* Prohloubení sebepoznání a vzájemného poznávání v týmu.
* Podpora soudržnosti pracovního týmu.

Komunikace a soudržnost v týmu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.