Komunikace a argumentace

Kurz na míru

Základní info

Komunikace a argumentace jsou důležité prvky lidské činnosti využívané v osobním i pracovním životě. Kvalitní komunikace a argumentace vede k porozumění a spolupráci, přispívá k motivaci podřízených a zefektivňují jejich vedení.
Během tohoto kurzu se účastníci naučí zvládat techniky efektivní komunikace (aktivní naslouchání, kladení otázek aj.), zvýší si svoji citlivost vůči neverbální komunikaci a významu "jednocestné" komunikace, díky čemuž může dojít ke snadnější spolupráci s lidmi v jejich okolí. Osvojí si také různé podoby argumentace, její způsoby a principy.

Komunikace a argumentace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.