Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Kurz na míru

Základní info

Zaměření semináře
Rychlé životní tempo, vypětí a spěch je už samozřejmostí našich dní. Nikdo, kdo žije v dnešní době, se nemůže stresu vyhnout. Problémem není jen to, že mu musíme čelit, ale hlavně způsob, jakým mu čelíme. A právě tento poznatek je jedna z cest, která nám může pomoci zkvalitnit náš dosavadní život.Cíle semináře

 • naučit se psychicky a fyzicky uvolnit
 • rozpoznat stres a zvládat ho pomocí relaxačních a mentálních cvičení
 • vnesení více harmonie do rodinného a pracovního života
 • zdokonalení chápání sebe a druhých
 • naučit se některé z relaxačních technik jako základ rovnováhy
 • seznámit se se strategií pro neutralizaci stresu
 • ovládnutí mentálních technik pro vytvoření harmonického pracovního a rodinného prostředí


   

Orientační obsah

 • co znamená, když se řekne stres?
 • příznaky stresu, stresové reakce
 • preventivní opatření, využití stresu
 • rovnováha psychické a fyzické námahy
 • relaxační metody a práce s představami
 • probuzení svého nitra přístup sám k sobě
 • jak vytvářet neohrožující atmosféru a pozitivní vztahy
 • štěstí není náhoda
 • relaxační techniky a práce s barvami (barevná relaxace)

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.