KNO Česko - Tréninky manažerských a osobnostních dovedností - přehled

Kurz na míru

Základní info

Při koncepční práci zaměřené na zvýšení produktivity práce může být trénink jedním z dílčích kroků. Při sestavování tréninkových programů vycházíme z analýzy tréninkových a rozvojových potřeb, kterou jste si buď provedli sami nebo vám s ní můžeme pomoci. Tento postup vám zajišťuje, že finální podoba obsahu i formy tréninku bude přesně odpovídat potřebám vašich zaměstnanců.

Dalším krokem ke zvýšení produktivity práce může být poradenství.

Obsah zakázkových programů může být tvořen kombinací kteréhokoliv tréninku ze standardní nabídky včetně speciálních úprav. Uvádíme nejčastěji využívané programy ze standardní nabídky.

Dvoudenní tréninkové moduly:

DOVEDNOSTI „JAK ŘÍDIT SEBE“

 • Sebepoznávání a psychologie osobnosti
 • Sebemotivace
 • Umění prezentace a sebeprezentace
 • Interpersonální komunikace
 • Emoční inteligence
 • Řízení vlastního času a delegování
 • Řízení času a organizace vlastní práce
 • Maximalizace osobní výkonnosti
 • Jak zvládnout stres
 • Antistresový a relaxační program
 • Asertivita a dovednosti zvládání konfliktních situací
 • Jednání s lidmi a dosahování dohody
 • Vyjednávání
 • Profesionální image
 • Společenský protokol a etiketa

DOVEDNOSTI „JAK ŘÍDIT DRUHÉ“

 • Úvod do managementu a manažerská komunikace
 • Motivování a vedení lidí
 • Hodnocení výkonu podřízených a zpětná vazba
 • Jak učit lidi - prezentační dovednosti pro pokročilé
 • Koučování jako metoda rozvoje podřízených
 • Vedení efektivních porad a řešení pracovních problémů
 • Vedení personálních rozhovorů
 • Řízení lidských zdrojů
 • Psychologie v práci manažera
 • Mediační techniky
 • Facilitační a moderační techniky
 • Umění řízeného dialogu
 • Řízení projektů a projektového týmu
 • Řízení podle cílů
 • Řízení a realizace změn v organizaci
 • Vnitropodniková komunikace
 • Firemní kultura

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

 • Budování týmové spolupráce / Outdoor Teambuilding
 • Efektivní týmová práce
 • Vedení a budování úspěšných týmů
 • Týmové rozhodování a tvořivé řešení problémů

ODBORNÉ TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

 • Úvod do marketingu
 • Strategický marketing a strategické plánování
 • Produktový management
 • Finance pro nefinanční manažery
 • Řízení lidských zdrojů pro HR manažery
 • Role trenéra
 • Příprava tréninku
 • Design tréninku
 • Realizace tréninku
 • Vyhodnocení tréninku

KNO Česko - Tréninky manažerských a osobnostních dovedností - přehled

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.