KNO Česko - Manažerské simulační tréninky

Kurz na míru

Základní info

Úspěšnost vaší manažerské práce vyplývá z úspěšnosti rozhodnutí, která činíte. Je přímo úměrná množství a kvalitě informací, které máte k dispozici, stejně tak jako vašim znalostem a zkušenostem.

Manažerské simulace představují netradiční pojetí tréninku. Jsou založeny na principu praktické simulace reálného prostředí. Jste při nich vystaveni různým variantám situací, ve kterých musíte provést rychlá, a především správná rozhodnutí.

Co vám manažerské simulace přinesou?

  • posílí vaše strategické myšlení
  • prověří vaše odborné znalosti a manažerské dovednosti
  • prověří rozhodovací schopnosti pod časovým tlakem
  • probudí či posílí týmového ducha mezi zaměstnanci vašeho podniku
  • posílí komunikaci mezi jednotlivými odděleními i jednotlivci
  • podpoří celkové pochopení vzájemných vazeb mezi odděleními při řízení podniku 

Oblasti, o kterých jako účastník tréninku rozhodujete, zahrnují plánování výroby, obchodní a marketingové strategie, rozvoj lidských zdrojů, investice do výzkumu či možnosti financování. Úspěšnost zúčastněných týmů je hodnocena na základě obecně platných principů fungování tržního prostředí.

Struktura simulačního tréninku - obrázek zde

Jak simulační trénink probíhá?

Simulace je založena na konkurenčním boji mezi týmy, představujícími managementy fiktivních firem. Účastníci tréninku provádějí strategická rozhodnutí v oblasti nákupu, výroby, marketingu, financí, personalistiky a průzkumů trhu.

Obrázek zde

Tato rozhodnutí jsou okamžitě zpracována speciálně vytvořeným počítačovým programem. Rozhodnutí, resp. výsledky jednotlivých firem přímo ovlivňují postavení konkurenčních týmů.

Foto zde

Důležitou roli proto hraje správná volba strategie, porozumění tržnímu prostředí a konkurenčním firmám a v neposlední řadě i použití průzkumů trhu.

Popis projektu

KNO Česko - Manažerské simulační tréninky

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.