Kariérní start

Kurz na míru

Základní info

Díky kurzu získáte příležitost nahlédnout do průběhu různých typů výběrových řízení, porozumíte procesu kariérního plánování, posílíte svou finanční gramotnost a zdokonalíte své komunikační dovednosti. Dále odhalíte své silné i slabé stránky, rozvinete potřebné kompetence pro svou budoucí kariéru a prozkoumáte možnosti, které Vám trh práce nyní nabízí. Po skončení kurzu budete schopni sami dále pracovat na svých specifických dovednostech, které využijete v praxi a získáte tak větší jistotu při hledání stáže, zkráceného úvazku nebo při vstupu na trh práce po absolvování VŠ. Na hodinách se setkáte s unikátním způsobem výuky, která bude z velké části vedena interaktivně, pomocí koučování a zakomponování koncepce CMS (Career Management Skills) osvědčené v severských zemích. Zároveň budete mít možnost si sami zvolit tematické zaměření 1/2 lekcí na základě svého kariérního směřování a problémů, které ohledně kariéry řešíte. Stanovování kariérního cíle Přenositelné kompetence a jejich rozvoj Profesní směřování Finanční smýšlení Životopis a motivační dopis Proces výběrového řízení Výběrová témata Prezentační dovednosti Organizační dovednosti Zvládání stresu a zátěže Personal branding Pohovory Psychologická diagnostika Akční plán Modelové situace, praktické příklady

Kariérní start

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.