Jednodenní seznamovací kurz TRIZ

Kurz na míru

Základní info

Zdokonalování technických objektů metodami TRIZ
s podporou expertního systému Goldfire Innovator

1. Tvůrce inovací a jeho prostředky: Úvod do tématu. Proces změn (inovací). Metodika Tvorby a řešení inovačních zadání (TRIZ ), historie, současnost, expertní systém Goldfire Innovator. 

2. Funkčně nákladová analýza (FNA) objektu, NÁSTROJ ZADAVATELE a inovační strategie firmy. Výklad analytické metody FNA, řešené příklady a počítačová podpora analýzy objektu: model komponent, struktury, funkcí, parametrů, diagnóza komponent, formulace správných zadání (na cíl orientovaných) a správně formulovaných zadání (stručných, jasných). 

3. Zdokonalování objektu snižováním počtu prvků (snižování nákladů) a rozvíjením doplňkových funkcí (zvyšování počtu a stupně plnění funkcí) zdokonalovaného objektu (výrobku nebo procesu). Výsledek FNA: Nalezení a formulace zadání (tj. strategie), znalost odpovědi na otázky CO a PROČ inovovat?

4. Algoritmus k řešení invenčních zadání (ARIZ), NÁSTROJ ŘEŠITELE inovačních zadání.
Výklad syntetické metody ARIZ, řešené příklady a demoverze expertního systému: Tendence rozvoje technických systémů zjištěné analýzou 1.5 mil. patentů. Technické a fyzikální rozpory v úloze a jejich překonávání doporučenými postupy. Modelový popis úlohy a možnost řešení doporučenými změnami. Technická funkce (potřeba) v úloze a možnosti jejího plnění vhodnými fyzikálními, geometrickými nebo chemickými efekty. Výsledek ARIZ: Náměty na způsoby řešení úloh (tj. taktika), odpovědi na otázky JAK řešit inovační zadání.

5. Ukázky řešení inovačních zadání / úloh s podporou systému Goldfire Innovator:
Řešené inovační úlohy z různých oblastí techniky.

Materiály pro posluchače:
- kniha CO NA TO VYNÁLEZCE (pro zájemce),
- studijní texty TVORBA A ŘEŠENÍ INOVAČNÍCH ZADÁNÍ (pro zájemce).

Přínos pro posluchače:
- seznámení s metodikou TRIZ - Tvorba správného a správně formulovaného inovačního zadání cestou funkčně nákladové analýzy (FNA) a jeho řešení pomocí Algoritmu k řešení inovačních-úloh (ARIZ),
- seznámení se znalostním (konzultačním) systémem Goldfire Innovator.

Přínos pro firmu:
- kvalitní seznámení s analytickou metodou k vytvoření správných inovačních zadání,
- kvalitní seznámení se syntetickou metodou k řešení technických inovačních úloh,
- seznámení tvůrčích pracovníků s počítačovou podporou inovačních aktivit,
- po vyhodnocení názorů tvůrčích techniků podklad k rozhodnutí managementu o případné další spolupráci.

Na konci seznamovacího kurzu účastníci vyplní anonymní dotazník. Vyhodnocené odpovědi a jejich přesná znění budou odeslány managementu firmy. Mohou pomoci při rozhodování o dalším postupu (např. potřeba osvojit a využívat TRIZ ve firmě, podpora inovačnímu týmu).

Jednodenní seznamovací kurz TRIZ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.