JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM V OBDOBÍ SUPERKONKURENCE

Kurz na míru

Základní info

Dvoudenní tréninkový program pro pracovníky jednající s klienty:
přepážkářky, likvidátory

Cíl:
* seznámit účastníky semináře se soudobým pojetím marketingového přístupu k zákazníkovi
* posílit starostlivý postoj k zákazníkovi
* posílit dovednosti jednání s klientem

Obsah:
* marketingový přístup ke klientovi; one to one marketing
* uspokojení a potěšení zákazníka - jedna ze tří základních marketingových hodnot
* pravidla praktického marketingu; pozitivní marketingový postoj ke ztěžujícím si zákazníkům
* partnerství se zákazníkem - vztahový marketing; vytváření sítě vztahů - networking, základní pravidla networkingu
* integrovaná marketingová komunikace firmy, komunikace se zákazníky
* jak jednat s různými typy zákazníků
* image firmy a její vliv na zákazníky; image zástupce firmy

Metody:
výklad, diskuse, výměna zkušeností, rozbor příkladů z praxe, osobnostní dotazník, práce v týmech, přehrávání modelových situací - jednání s různými typy zákazníků, rozbor videozáznamu, poskytnutí zpětné vazby, koučování, práce s textem v pracovním sešitě, trénink efektivní řeči těla

JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKEM V OBDOBÍ SUPERKONKURENCE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.