JAKOST V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

Kurz na míru

Základní info

CHARAKTERISTIKA:
Kurz seznamuje účastníky se systémem jakosti a jeho implementací v projektech. Kurz dává odpověď na otázky, proč tak vysoké procento projektů končí, aniž by dosáhlo svých cílů a jen málo dokončených projektů je dodáno včas v rámci plánovaného rozpočtu a se splněnými požadavky. Syntetizuje zásady jakosti obsažené v normách ISO 9000-3 a dalších normách z rodiny ISO 9000, kombinuje je s informacemi ze zdrojů Evropské organizace pro jakost (EOQ) a zpřístupňuje je řadou konkrétních příkladů. Absolvent semináře bude vybaven znalostmi pro posouzení stavu jakosti projektového řízení ve vlastní organizaci a bude disponovat řadou použitelných vzorů, které může rozvíjet a zavést ve své praxi.

URČENO:
Vedoucím útvarů informatiky, stávajícím nebo budoucím managerům projektů IS, managerům jakosti a vedoucím pracovních týmů v projektech.

PROGRAM:
1. Systém jakosti
2. Koncepce jakosti v projektovém řízení
3. Požadavky na jakost
4. Jakost procesu a produktu
5. Jakost ve smluvních vztazích
6. Plánování jakosti v projektu
7. Měření/hodnocení vztahu

Termín:
jednodenní kurz - individuální domluva

JAKOST V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.