Jak zvýšit výkonnost a produktivitu firmy prostřednictvím zaměstnanců

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Top management a střední management.


Cíle semináře:
Seminář se zaměřuje na pochopení souvislostí mezi zaměstnanci společnosti, jejich výkonem a přístupem k práci na jedné straně a na klíčovými ukazateli výkonnosti firmy jako je produktivita, ziskovost, udržení a spokojenost zákazníků na straně druhé.


Obsah:
Talentovaní pracovníci potřebují skvělé manažery. Můžete mít zajímavý motivační program, kvalitní tréninkové a vzdělávací zázemí, zajímavé produkty, skvělý kolektiv, ale to, jak dlouho ve Vaší organizaci talentovaný pracovník zůstane a jak bude produktivní, závisí na jeho přímém nadřízeném, na jeho manažerovi.
Jaké metody k vyhledávání, rozvoji a udržení kvalitních a talentovaných pracovníků používají světoví manažeři?
Proč vyhledávají talenty?
Uplatňují stejné přístupy ke všem zaměstnancům?
Seminář zodpovídá na tyto a další otázky, ukazuje praktické příklady a postupy uplatňované úspěšnými manažery.
Podkladem pro seminář je publikace First Break All the Rules a průzkumy Gallup Organization.

Jak zvýšit výkonnost a produktivitu firmy prostřednictvím zaměstnanců

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.