Jak vést přijímací pohovor

Kurz na míru

Základní info

Pracujete jako personalista a náborář a ve velkém množství kandidátů hledáte toho nejlepšího pro Vaši společnosti či pro Vašeho klienta? Přijímací pohovor a osobní setkání je jistě nejlepší formou, jak uchazeče poznat, jak ale správně pohovor vést a jaké klást otázky? Chcete-li o kandidátovi získat hodnotné informace, je třeba mít připravené vhodné dotazy, které rozklíčují jeho kvality a konkrétní kompetence.
Poradíme Vám, jak se ptát a jak systematicky postupovat, abyste byli schopni vybrat toho nejvhodnějšího zaměstnance.

Kurz je určen pro: personalisty a náboráře v interním personálním oddělení, konzultanty personální agentury, HR manažery a ostatní manažery, kteří se účastní výběrových řízení.

Jaké dovednosti na kurzu získáte:
- Jak se připravit na pohovor.
- Jak systematicky postupovat při přípravě a pak při samotném pohovoru.
- Na co se při pohovoru zaměřit a co naopak vynechat.
- Jak správně klást otázky, abychom zjistili potřebné informace. 
- Jak s kandidáty komunikovat
- Praktické dovednosti a zkušenosti jak od školitele, tak od ostatních účastníků kurzu.

Obsah kurzu: 
1. část je věnována Vaší přípravě na pohovor, uvědomění si podstatných skutečností, a jak si ujasnit koho vlastně hledáte.

2. část je zaměřena na teorii vedení pohovoru, která je prokládána praktickou částí, kdy si sami již zkoušíte získané informace praktikovat na příkladech z Vaší praxe.

3. část je již čistě praktická, kdy vedete simulovaný pohovor – zde získáváte zpětnou vazbu jak od školitele, tak od ostatních uchazečů kurzu. 

V každé části je prostor pro diskusi, „burzu nápadů“ a předávání si vzájemných zkušeností jak se školitelem, tak s ostatními náboráři. 
Celý kurz je vedený profesionálním školitelem, který má vlastní dlouholeté zkušenosti jako náborář jak v interním personálním oddělení, tak v personální agentuře. 

Kurz probíhá po celý den 9:00-16:00 (čas je možno upravit dle potřeb skupiny)

Budu se na Vás těšit
Mgr. Monika Hauptvogel

Jak vést přijímací pohovor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.