Jak vést odborný seminář

Kurz na míru

Základní info

CÍLE TRÉNINKU
* Seznámit účastníky se základními pojmy, principy a zásadami vzdělávání dospělých.
* Poznat a rozšířit si základní znalosti o tom, jak se dospělí lidé učí, jaké typy lidí z hlediska učení rozeznáváme a jak nim při vzdělávání efektivně přistupovat.
* Ověřit si a doplnit znalosti v oblasti přípravy učební hodiny či celého cyklu vzdělávacích seminářů, seznámit se s co nejširší škálou metod pro předávání informací a naučit se, kdy je vhodné jednotlivé metody uplatňovat.
* Upevnit a procvičit znalosti, dovednosti a postoje efektivního lektora společnosti Bosch Diesel.
* Osvěžit si znalosti a dovednosti v oblasti poskytování a získávání zpětné vazby od účastníků, zejména proto, aby byli zaměstnanci schopni sami na sobě pracovat a sami dále zvyšovat efektivitu a přínos svých seminářů pro své posluchače i svůj podnik .

OBSAH TRÉNINKU
Vzdělávání dospělých a jeho specifika
* Jak se dospělí učí, co je v učení motivuje, základy andragogiky.
* Psychologie vnímání, zapamatovávání, učení se a motivace. Využívání levé a pravé hemisféry, práce s obrazem, křivka učení, pozornosti a zapamatovávání. Dopady těchto poznatků na přípravu výukové hodiny.
* Učební styly a jak s nimi pracovat ve skupinách posluchačů. Test učebních stylů.
* Znalosti – dovednosti – postoje. Metody rozvoje jednotlivých složek učení ve výcviku zaměstnanců. Efektivita různých typů výukových metod ve vzdělávání dospělých.

Identifikace vzdělávacích potřeb
* Co je identifikace potřeb a jaké je její využití pro úspěšný návrh učební jednotky. Jak zjistím, co moji posluchači znají, co a jak se potřebují dozvědět.
* Techniky zjišťování vzdělávacích potřeb jednotlivců před školením či v jeho průběhu (využití dotazníků, rozhovorů, pozorování).

Plánování a příprava vzdělávací akce
* Efektivní stanovování cílů vzdělávací akce. Cvičení ke stanovování cílů učebních jednotek.
* Návrh obsahu školení vzhledem k cílům, obsahu, potřebám účastníků, času a dostupným zdrojům.
* Návrh a příprava vhodné struktury školení. Metody pro práci s obsahem a časem, horizontální plánování ve školení.
* Výběr a řazení školicích metod, jejich výhody a nevýhody, kdy a jak je použít.
* Efektivní organizace a příprava vzdělávací akce – prostředí, materiály, pomůcky, lidé, finanční a technické zdroje.

Realizace tréninkového programu
* Vlastnosti, znalosti a dovednosti dobrého lektora. Role lektora.
* Skupinová dynamika – co to je, proč je důležitá, s čím jako lektor musím ve skupině lidí počítat, jak zvládat situace, pracovat se všemi účastníky.
* Nácvik dovedností dobrého školitele – umění efektivní prezentace a komunikace, vedení skupiny, skupinová dynamika a komunikace ve skupině, uplatňování a využívání různých výukových metod v praxi.
* Krizové situace lektora - zvládání trémy, práce s nepříjemnými otázkami a zvládání nepříjemných situací.
* Efektivní práce s pomůckami a prostředím – jak nebýt jen komentátorem slidů, jak pomůcky používat pro zvýšení efektivity výuky.

Hodnocení efektivity vzdělávání
* Možnosti a způsoby hodnocení efektivity vzdělávacích akcí. Co se na závěr každé hodiny mohu já sám pro sebe naučit? Jak zlepšovat své lektorské dovednosti?
* Efektivní poskytování a přijímání zpětné vazby ze školení. Jak zjistím, co se naučili moji posluchači a jak s tím dále pracovat.

Jak vést odborný seminář

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.