Jak vést disciplinární pohovor

Kurz na míru

Základní info

Popis:
Zvládnete zásady asertivních dovedností, zlepšíte komunikaci mezi nadřízeným a podřízeným. Pochopíte strukturu disciplinárního pohovoru a naučíte se, jak jej provádět.

Zásady asertivní komunikace
Asertivní komunikační dovednosti
Používání výroků v "Já" podobě
Aktivní naslouchání
Zásady zpětné vazby na chování druhé osoby
Disciplinární pohovor
Jak dosáhnout změny chování spolupracovníka bez narušení vztahu
Fáze, průběh a úskalí disciplinárních pohovorů
Praktické procvičení (video a zpětná vazba)

Jak vést disciplinární pohovor

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.