Jak úspěšně vést spolupracovníky v každé situaci

Kurz na míru

Základní info

Účastníci
Vedoucí zaměstnanci. Velikost skupiny do 16 účastníků.

Cíle
* Definovat 4 styly vedení využitelné k řešení klíčových situací.
* Identifikovat klíčové situace.
* Rozvíjet dovednost zvolit a použít optimální způsob řešení dané situace.

Obsah
* Úvod workshopu
* Situační vedení podle Herseyho a Blancharda
* Identifikace klíčových (problémových) situací, se kterými se můžeme při vedení lidí setkat
* Rozbor klíčových (problémových) situací
* Nácvik zvládání klíčových situací
* Akční plánování a ukončení workshopu

Délka
Kurz je jednodenní, zařazeny jsou dvě 15ti minutové přestávky a jedna hodinová na oběd.

Jak úspěšně vést spolupracovníky v každé situaci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.