JAK URČIT A MĚŘIT TÝMOVÉ ROLE A ZPŮSOBILOSTI - typologie osobnosti podle Belbina

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
* Základní principy týmové spolupráce
* Týmové způsobilosti
* Úvod do teorie osobnosti, ze které vychází metodika týmových rolí (transakční analýza)
* Vyplnění a interpretace dotazníku transakční analýzy
* Vyplnění a interpretace dotazníku Belbina
* Další nástroje a modelové situace měřící týmové způsobilosti
* Využití při výběru zaměstnanců, při sestavování týmu

Metody výuky:
Výklad, práce ve skupinách, případové studie, dotazníky a jejich vyhodnocení, trénink situací na týmovou spolupráci.

JAK URČIT A MĚŘIT TÝMOVÉ ROLE A ZPŮSOBILOSTI - typologie osobnosti podle Belbina

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.