JAK ÚČINNĚ PREZENTOVAT VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE a s využitím prezentačních technik prosadit své názory - 2 denní

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
všechny manažery nákupních oddělení, nákupčí a jejich asistenty, kteří cítí potřebu učinit prezentace své práce efektivnějšími.

Cíl:
Představit strukturu účinné prezentace, poukázat na dovednosti úspěšného prezentátora a zásady práce s audiovizuálními pomůckami.

Obsah:
* Zásady dobré prezentace
* Příprava účinné prezentace
* význam dobře si stanoveného cíle
* jaké informace bychom si měli zjistit o těch, kterým budeme prezentovat
* práce s prostorem a audiovizuálními pomůckami
* Struktura prezentace
* efektivní členění prezentace na úvod, stať, závěr a diskuzi
* Osobnost prezentujícího
* pravidla výrazného slovního projevu
* co posluchačům prozradí řeč těla
* tajemství improvizace
* prevence a „léčení“ trémy

Metody výuky:
Interaktivní seminář, nácvik modelových situací, videozáznam s následným rozborem.

Doporučení:
Pro práci s MS PowerPointem je přínosné pracovat se svým vlastním přenosným počítačem. Máte-li možnost, přineste si ho na kurz. Předpokládáme, že účastníci zvládají základní dovednosti MS PowerPointu.

JAK ÚČINNĚ PREZENTOVAT VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE a s využitím prezentačních technik prosadit své názory - 2 denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.