Jak se bránit syndromu burn out (Stres management)

Kurz na míru

Základní info

Jak zvládat stresové situace?
- zlepšení schopností soustředění
- zvýšení emocionální stability
- rozšíření vědomí ve smyslu uvědomování se jevů ve větších celcích a souvislostech - získání nadhledu
- rozproudění energie v těle
- vztah množství energie a pocitu "pohody"
praktické ukázky uvolňovacích cvičení
- lektorem podpořený kkontakt s vlastní energií - účastníci si mohou doslova sáhnout na vlstní energii v její okamžité síle
- přechod od reaktivního k proaktivnímu modelu chování
- zvýšení energetické kapacity těla
KDY? Když se cítíte přetížení a málo výkonní
PROČ? Třeba proto, že chcete být výkonní ještě dlouho a neohrozit vlastní zdraví
Rozsah: 1 den

Jak se bránit syndromu burn out (Stres management)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.